Zaznacz stronę

Działalność ARR Transformacja Sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim:

  • udział w pracach nad opracowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej;
  • opracowanie strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej oraz udział w jej wdrażaniu i monitorowaniu;
  • koordynowanie i inicjowanie na szczeblu subregionalnym współpracy w zakresie wspierania Wielkopolski Wschodniej w obszarze przemian gospodarczo-społecznych związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej;
  • prowadzenie dialogu między różnymi podmiotami reprezentującymi sektor samorządowy, naukowy, biznes oraz organizacje społeczne w zakresie działań realizowanych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu transformacji;
  • prowadzenie działań związanych z promocją i wzmacnianiem dobrego wizerunku Wielkopolski Wschodniej poprzez markę Wielkopolska Dolina Energii.


Archiwum zmian:

  • 2021-01-12 @ 12:40:09 [aktualna wersja] przez Iwona Kurzawińska
  • 2021-01-12 @ 12:30:10 przez Krzysztof Polerowicz
Skip to content