Zaznacz stronę

Przedmiot działalności

Działalność ARR Transformacja Sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim:

  • udział w pracach nad opracowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej;
  • opracowanie strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej oraz udział w jej wdrażaniu i monitorowaniu;
  • koordynowanie i inicjowanie na szczeblu subregionalnym współpracy w zakresie wspierania Wielkopolski Wschodniej w obszarze przemian gospodarczo-społecznych związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej;
  • prowadzenie dialogu między różnymi podmiotami reprezentującymi sektor samorządowy, naukowy, biznes oraz organizacje społeczne w zakresie działań realizowanych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu transformacji;
  • prowadzenie działań związanych z promocją i wzmacnianiem dobrego wizerunku Wielkopolski Wschodniej poprzez markę Wielkopolska Dolina Energii.

Dni i godziny pracy

 ARR Transformacja Sp. z o.o. (ARRT Sp. z o.o) czynna jest w godzinach:

W miesiącach od stycznia do maja oraz od września do grudnia

ARRT Sp. z o.o. czynna jest w godzinach od 8:00 – 16:00

W miesiącach od czerwca do końca sierpnia

ARRT Sp. z o.o. czynna jest w godzinach od 7:30 – 15:30

 

Skip to content