Zaznacz stronę

Oglądasz starą wersję tego posta, z 2021-01-12 @ 12:30:10. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

Działalność ARR Transformacja Sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim:

  • udział w pracach nad opracowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Wielkopolski Wschodniej;
  • opracowanie strategii rozwoju Wielkopolski Wschodniej oraz udział w jej wdrażaniu i monitorowaniu;
  • koordynowanie i inicjowanie na szczeblu subregionalnym współpracy w zakresie wspierania Wielkopolski Wschodniej w obszarze przemian gospodarczo-społecznych związanych z transformacją w kierunku neutralności klimatycznej;
  • prowadzenie dialogu między różnymi podmiotami reprezentującymi sektor samorządowy, naukowy, biznes oraz organizacje społeczne w zakresie działań realizowanych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu transformacji;
  • prowadzenie działań związanych z promocją i wzmacnianiem dobrego wizerunku Wielkopolski Wschodniej poprzez markę Wielkopolska Dolina Energii.


Archiwum zmian:


Zmiany:

Nie ma różnic między wersją 2021-01-12 @ 12:30:10 a aktualną wersją.

Skip to content