Zaznacz stronę

Oglądasz starą wersję tego posta, z 2021-01-12 @ 12:26:25. zobacz poniżej różnice między tą wersją a aktualna wersja.

ARR Transformacja Sp. z o.o. powstała pod koniec 2020 r. Przesłanką utworzenia Spółki była potrzeba posiadania podmiotu wspierającego proces sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej, czyli transformacji energetycznej i związanych z nią przemian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej. Ma ona również na celu wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji, aby przebiegała ona w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając procesowi wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu nowych impulsów rozwojowych i utrzymaniu konkurencyjności tego obszaru.

Główna siedziba Spólki znajduje się przy ul. Zakładowej 4 w Koninie.


Archiwum zmian:


Zmiany:

2021-01-12 @ 12:26:25Bieżąca wersja
Treść
Skasowano: ARR Transformacja Sp. z o.o. powstała pod koniec 2020 r. Przesłanką utworzenia Spółki była potrzeba posiadania podmiotu wspierającego proces sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej, czyli transformacji energetycznej i związanych z nią przemian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej. Ma ona również na celu wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji, aby przebiegała ona w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając procesowi wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu nowych impulsów rozwojowych i utrzymaniu konkurencyjności tego obszaru. Dodano: ARR Transformacja Sp. z o.o. powstała pod koniec 2020 r. Przesłanką utworzenia Spółki była potrzeba posiadania podmiotu wspierającego proces sprawiedliwej transformacji regionu Wielkopolski Wschodniej, czyli transformacji energetycznej i związanych z nią przemian społeczno-gospodarczych Wielkopolski Wschodniej. Ma ona również na celu wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji, aby przebiegał on w sposób zrównoważony i sprawiedliwy, przeciwdziałając procesowi wykluczenia społecznego, przy jednoczesnym zapewnieniu nowych impulsów rozwojowych i utrzymaniu konkurencyjności tego obszaru.
Skasowano: <p style="text-align: justify;">Główna siedziba Spólki znajduje się przy ul. Zakładowej 4 w Koninie.</p> Dodano: <p style="text-align: justify;">Główna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Zakładowej 4 w Koninie.</p>

Uwaga: Można dodać spacje do tekstu porównawczego, aby lepiej zawijać linie.

Skip to content